Om familjen Thomander

 

Att Thomanders Jul i Lund valt Johan Henrik Thomander och hans fru Emilie och familj som förgrundsgestalter för julprojektet beror på att de utan tvekan är värdiga representanter för det akademiska Lund kring 1800-talets mitt. Lund var en liten stad och alla kände till familjen Thomander.

 

 

Johan Henrik Thomander var en av Sveriges mest kända personer och gjorde en lysande karriär. Han var mer begåvad än de flesta, läste mängder av språk, var en god talare och aktiv politiker.
Han föddes 1798 i Fjälkinge utanför Kristanstad. Hans mor var ogift och Johan Henrik kom att växa upp med sin mormor i Karlshamn där han gick i skola. 1812 blev han student i Lund. Han arbetade som lärare och från 1825 som präst. Han diskuterar och debatterar samhällsfrågor och översätter, som förste svensk, Shakespeare. 1833 utnämns han till professor i Teologi Lund. Han är riksdagsman och är en av dem som i grunden reformerar svenska kyrkan. 1850 blir han domprost i Göteborg, 1855 ledamot av Svenska Akademien, 1856 biskop i Lund. Här dör han 1865.

 

 

I Karlshamn har han blivit bekant med Emilie Meyer, dotter till en välbärgad brukspatron. Hon har gått i en flickskola i Köpenhamn och också hjälpt pappan i hans affärsverksamhet. 1831 friar Thomander till henne. De gifter sig 1834 och flyttar då in i hemmet på Paradisgatan i Lund. Här föds de tre döttrarna Fredrika, Ida och Emma och här får också fosterdottern Natalia sitt hem. Under några år på 1840-talet bor också Thomanders gamla mor Maria Sophia Bond här. Emilie var inte särskilt intresserad av arbetet i hushållet och hade till sin hjälp kökspigor och trotjänarinnan, husjungfrun Johanna Lundgren. Flickorna undervisas i läsning, teckning och pianospel. Familjen lämnar hemmet på Paradisgatan 1850 och när Thomander återkommer som biskop flyttar familjen in i biskopshuset på Helgonabacken.

 

 

Hemmet i Lund var en samlingsplats för många kända personer. Eller som Thomander själv uttrycker det: "Vilken som helst skall finna sig belåten att få umgås förtroligt med oss". Den idag kanske mest kände besökaren var Carl Jonas Love Almqvist. Familjens livsstil var också en förebild för många i Lund, inte minst Emilie och döttrarna och deras alltid moderiktiga kläder.

Thomanderska studenthemmet öppnar i slutet av 1800-talet på Sandgatan. Familjens bostad på Paradisgatan blir museum 1925 när dottern Ida köper huset och skänker det till Kulturen. Man förstår att Thomander måste ha varit en mycket speciell person eftersom han fick ett eget museum. Tack vare detta minns vi fortfarande familjen och kan fira Biskop Thomanders jul i Lund. På Kulturens julmarknad i december kan du möta herr och fru Thomander i egen hög personer i deras hem på Kulturen!