Bildrättigheter

Bilderna får endast användas i redaktionella sammanhang där Thomanders Jul i Lund omnämns.
All annan användning av bilderna måste godkännas i förväg av Thomanders Jul.
När bilder från teatern "von Jönsson får fisk" publiceras ska alltid Moderna Teaterns namn nämnas.
Fotografens namn ska alltid publiceras, se namnet vid respektive bild. Bilderna är högupplösta. Klicka på dem och ladda hem dem till datorn.